Mela Pensioen biedt verschillende diensten aan die gericht zijn op specifieke doelgroepen met hun eigen wensen.

Bijna iedereen heeft met pensioen te maken. Of je nu werkgever, ondernemer of een professionele adviseur bent, nagenoeg iedereen krijgt er mee te maken. Voor ieder segment gelden weer verschillende opties en mogelijkheden. Mela Pensioen heeft kennis van verschillende segmenten en groepen.

1. Werkgevers

Pensioenadvies voor werkgevers

De werknemers binnen uw bedrijf zijn van grote waarde en daar wilt u ook een helder en goed pensioen voor regelen. Uiteraard moeten de kosten beheersbaar zijn. Mela Pensioen kan dit met zijn specialistische kennis voor u in balans brengen. Uit het grote aanbod van pensioenuitvoerders kiezen wij voor u de beste oplossing. Ook maken we second opinions waarbij we uw huidige pensioenregeling tegen het licht houden. Onze dienstverlening bestaat uit:

 • Opstarten van een nieuwe pensioenregeling
 • Beoordeling en vergelijking van de bestaande pensioenregeling en verzekeringscontracten
 • Presentatie van de pensioenregeling bij medewerkers
 • Pensioenadvies bij fusies of overnames
 • Begeleiding goedkeuringstraject richting de OR
 • Verplichtstellingsvraagstukken inzake bedrijfstakpensioenfondsen
 • Berekenen of de pensioenregeling nu en in de toekomst betaalbaar is
Communicatie

Wij realiseren heel goed dat pensioen voor een hoop werkgevers lastig is en een hoop gedoe. Het communiceren van de pensioenregeling naar de werknemers is een vak apart. Wij kunnen u volledig ontlasten en deze lastige materie op een heldere manier aan uw medewerkers uitleggen. De werknemers zijn dan volledig op de hoogte wat u allemaal voor hun geregeld heeft.

Pensioenadministratie

Voor veel werkgevers is de pensioenadministratie erg lastig. Mela Pensioen administreert uw pensioencontracten tot in de puntjes en kan desgewenst, als belangenbehartiger namens u, naar uw verzekeraar optreden. De MK Adviesgroep waar Mela Pensioen onderdeel vanuit maakt, treedt dan op als uw intermediair naar de verzekeraar toe.

2. De ondernemingsraad

Instemmings- en adviesrecht ondernemingsraad

Als het gaat om veranderingen in de arbeidsvoorwaarden dan zal de werkgever de Ondernemingsraad moeten vragen om advies, dan wel instemming. U kunt hierbij denken aan het wijzigen van de arbodienst, de verhoging van de werknemersbijdrage in de pensioenregeling of de introductie van een WGA-hiaat-verzekering.

Als Ondernemingsraad behartigt u de belangen van uw collega’s en dient u ook de belangen van de werkgever goed af te wegen. Belangrijk dus om goed te zijn geïnformeerd. Vaak gaat het om complexe zaken of zaken waarvan u de lange termijneffecten moeilijk kunt overzien. Bekende voorbeelden zijn de wijziging van een middelloon-pensioen naar een beschikbaar premiesysteem, of de overstap van een pensioenfonds naar een verzekeraar.

De Ondernemingsraad heeft de mogelijkheid en het recht om een eigen adviseur te kiezen. Ook de werkgever heeft belang bij een goed geïnformeerde Ondernemingsraad, deze vormt namelijk een uitstekende gesprekspartner bij complexe zaken.

Dienstverlening Mela Pensioen voor ondernemingsraden:

 • Second-Opinion inzake advies- en instemmingsaanvraag
 • Training OR-leden op pensioen- en/of benefitsgebied
 • Workshops over specifieke onderwerpen
 • Begeleiding OR bij projecten op pensioengebied
 • Advisering inzake complexe benefitsvraagstukken

Vraagstukken waarbij Mela Pensioen u van dienst kan zijn:

 • Mag de werkgever de regeling versoberen?
 • Is de pensioenregeling nog marktconform?
 • Is de overstap naar een andere verzekeraar wenselijk?
 • Is de geboden compensatie voldoende?

3. Ondernemer

Pensioenadvies voor ondernemers

Als ondernemer wilt u een oudedagsvoorziening die feilloos aansluit bij uw situatie. Dit is voor iedere ondernemer verschillend en hangt af van verschillende factoren zoals de fase waarin uw bedrijf zicht bevindt, uw privé situatie en uiteraard uw wensen. Mela Pensioen brengt uw situatie en uw wensen in kaart. Aan de hand van deze schets richten wij een passende pensioenoplossing voor u in. Dit kan uiteraard in overleg met uw accountant. Belangrijke adviesvragen voor iedere ondernemer (DGA en ZZP’er):

 • Wat kan ik regelen voor mijn nabestaanden?
 • Welke opbouwmogelijkheden heb ik als DGA voor mijn pensioen?
 • Welke opbouwmogelijkheden heb ik als ZZP’er?
 • Pensioen in Eigen Beheer wordt afgeschaft per 1 januari 2017. Wat betekent dat voor mij?
 • In hoeverre mag uw pensioen afhankelijk zijn van het (verkoop)resultaat van uw onderneming?
 • Is het verstandig om uitsluitend uw bedrijf als uw pensioen te beschouwen?

4. Particulieren

Pensioenadvies voor particulieren

Voor veel particulieren is pensioen een lastige en ongrijpbare materie waar geen aandacht aan wordt gegeven. Toch hebben veel mensen behoefte aan overzicht van hun pensioenzaken. Melapensioen brengt de pensioenregeling van mensen zorgvuldig in kaart. Wij geven overzicht, inzicht en uitzicht zodat je precies weet waar je aan toe bent. Belangrijke adviesvragen voor particulieren:

 • Hoeveel pensioen ontvang ik als ik stop met werken?
 • Wat is er voor mijn nabestaanden geregeld?
 • Moet ik waardeoverdracht doen?
 • Wat zijn de gevolgen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik met ontslag ga?
 • Wat gebeurt er als ik werkloos word met mijn (nabestaanden)pensioen?

5. Professionele adviseurs

Pensioenadvies voor professionele adviseurs

Voor veel professionele adviseurs, waaronder accountants, belastingadviseurs, advocaten, assurantieadviseurs, financiële planners, HRM-adviseurs, organisatieadviseurs en salarissoftware-ontwikkelaars, is Mela Pensioen het aanspreekpunt voor de pensioendossiers. Of het nu gaat om eigen beheer berekeningen, complexe collectieve berekeningen, premiecontroles, fiscale en/of civiele pensioenvraagstukken, bij ons kunt u met uw vraag terecht.

Indien het om advies en bemiddeling gaat zal de dienstverlening gedaan worden vanuit MK Adviesgroep . MK Adviesgroep is een onafhankelijk intermediair waar Mela Pensioen onderdeel van uitmaakt.

6. Assurantiekantoren

Besteedt uw pensioenzaken & adviezen uit aan ons

Mela Pensioenservices richt zich op het intermediair dat besluit het pensioenadvies uit te besteden aan pensioenspecialisten. Waarom kiest u voor een samenwerking met Mela Pensioen.

 • U brengt uw relatie, de werkgever, onder bij een echte specialist
 • De concurrentie blijft op afstand en u kunt zich als adviseur richten op uw specialisme
 • De binding met uw klant blijft intact door bijvoorbeeld evaluatiegesprekken met de werkgever en een adviseur van Mela Pensioen. Mela Pensioen is onderdeel van de MK Adviesgroep en verricht  adviezen en behartigd de belangen van de klant.