Onze diensten

Wat doen wij?

Mela Pensioen biedt verschillende diensten aan die gericht zijn op specifieke doelgroepen met hun eigen wensen.

Bijna iedereen heeft met pensioen te maken. Of je nu werkgever, ondernemer of een professionele adviseur bent, nagenoeg iedereen krijgt er mee te maken. Voor ieder segment gelden weer verschillende opties en mogelijkheden. Mela Pensioen heeft kennis van verschillende segmenten en groepen.

1. Werkgevers

Pensioenadvies voor werkgevers

De werknemers binnen uw bedrijf zijn van grote waarde en daar wilt u ook een helder en goed pensioen voor regelen. Uiteraard moeten de kosten beheersbaar zijn. Mela Pensioen kan dit met zijn specialistische kennis voor u in balans brengen. Uit het grote aanbod van pensioenuitvoerders kiezen wij voor u de beste oplossing. Ook maken we second opinions waarbij we uw huidige pensioenregeling tegen het licht houden. Onze dienstverlening bestaat uit:

 • Opstarten van een nieuwe pensioenregeling
 • Beoordeling en vergelijking van de bestaande pensioenregeling en verzekeringscontracten
 • Presentatie van de pensioenregeling bij medewerkers
 • Pensioenadvies bij fusies of overnames
 • Begeleiding goedkeuringstraject richting de OR
 • Verplichtstellingsvraagstukken inzake bedrijfstakpensioenfondsen
 • Berekenen of de pensioenregeling nu en in de toekomst betaalbaar is

Bij pensioenadvisering werkt altijd samen met Kuiper Advies.

Communicatie

Wij beseffen heel goed dat pensioen voor een hoop werkgevers lastig is en een hoop gedoe. Het communiceren van de pensioenregeling naar de werknemers is een vak apart. Wij kunnen u volledig ontzorgen en deze lastige materie op een heldere manier aan uw medewerkers uitleggen. De werknemers zijn dan volledig op de hoogte wat u allemaal voor hun geregeld heeft.

Pensioenadministratie

Voor veel werkgevers is de pensioenadministratie erg lastig. Mela Pensioen administreert uw pensioencontracten tot in de puntjes en kan desgewenst, als belangenbehartiger namens u, naar uw verzekeraar optreden. Dit doen wij in samenwerking met Kuiper Advies. Kuiper Advies treedt dan op als uw intermediair naar de verzekeraar toe.

2. Ondernemer

Pensioenadvies voor ondernemers

Als ondernemer wilt u een oudedagsvoorziening die feilloos aansluit bij uw situatie. Dit is voor iedere ondernemer verschillend en hangt af van verschillende factoren zoals de fase waarin uw bedrijf zicht bevindt, uw privé situatie en uiteraard uw wensen. Mela Pensioen brengt uw situatie en uw wensen in kaart. Aan de hand van deze schets richten wij een passende pensioenoplossing voor u in. Dit kan uiteraard in overleg met uw accountant. Belangrijke adviesvragen voor iedere ondernemer (DGA en ZZP’er):

 • Wat kan ik regelen voor mijn nabestaanden?
 • Welke opbouwmogelijkheden heb ik als DGA voor mijn pensioen?
 • Welke opbouwmogelijkheden heb ik als ZZP’er?
 • Pensioen in Eigen Beheer wordt afgeschaft per 1 januari 2017. Wat betekent dat voor mij?
 • In hoeverre mag uw pensioen afhankelijk zijn van het (verkoop)resultaat van uw onderneming?
 • Is het verstandig om uitsluitend uw bedrijf als uw pensioen te beschouwen?

3. Particulieren

Pensioenadvies voor particulieren

Voor veel particulieren is pensioen een lastige en ongrijpbare materie waar geen aandacht aan wordt gegeven. Toch hebben veel mensen behoefte aan overzicht van hun pensioenzaken. Melapensioen brengt de pensioenregeling van mensen zorgvuldig in kaart. Wij geven overzicht, inzicht en uitzicht zodat je precies weet waar je aan toe bent. Belangrijke adviesvragen voor particulieren:

 • Hoeveel pensioen ontvang ik als ik stop met werken?
 • Wat is er voor mijn nabestaanden geregeld?
 • Moet ik waardeoverdracht doen?
 • Wat zijn de gevolgen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid?
 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik met ontslag ga?
 • Wat gebeurt er als ik werkloos word met mijn (nabestaanden)pensioen?

4. Professionele adviseurs

Pensioenadvies voor professionele adviseurs

Voor veel professionele adviseurs, waaronder accountants, belastingadviseurs, advocaten, assurantieadviseurs, financiële planners, HRM-adviseurs, organisatieadviseurs en salarissoftware-ontwikkelaars, is Mela Pensioen het aanspreekpunt voor de pensioendossiers. Of het nu gaat om eigen beheer berekeningen, complexe collectieve berekeningen, premiecontroles, fiscale en/of civiele pensioenvraagstukken, bij ons kunt u met uw vraag terecht.

Indien het om advies en bemiddeling gaat zal de dienstverlening gedaan worden vanuit Kuiper Advies. Kuiper Advies is een onafhankelijk intermediair waar Mela Pensioen nauw mee samen werkt.

5. Assurantiekantoren

Besteedt uw pensioenzaken & adviezen uit aan ons

Mela Pensioenservices richt zich op het intermediair dat besluit het pensioenadvies uit te besteden aan pensioenspecialisten. Waarom kiest u voor een samenwerking met Mela Pensioen.

 • U brengt uw relatie, de werkgever, onder bij een echte specialist
 • De concurrentie blijft op afstand en u kunt zich als adviseur richten op uw specialisme
 • De binding met uw klant blijft intact door bijvoorbeeld evaluatiegesprekken met de werkgever en een adviseur van Mela Pensioen, die namens Kuiper Advies zijn adviezen verricht en de belangen behartigt voor de klant.

6. Opleidingen

Trainingen voor HR-adviseurs en andere professionals

Door de steeds complexere wet- en regelgeving rondom de pensioenen komen werknemers met steeds complexere vragen bij hun HR-adviseur. Als HR-adviseur wilt u deze vragen natuurlijk zoveel als mogelijk kunnen beantwoorden. Om u daarbij te helpen geeft Mela Pensioen pensioentraining, waarbij u in één dag op de hoogte wordt gebracht van de relevante zaken rondom de pensioenregeling. De training heeft een goede theoretische onderbouwing, maar is sterk op de praktijk gericht. Er wordt voortdurend de koppeling gemaakt waarom zaken voor u en uw werknemers belangrijk zijn om te weten.

In één dag maken wij u wegwijs in het Nederlandse pensioenstelsel, leggen wij de verschillen uit tussen de verschillende typen pensioenregeling en geven wij u inzicht op de gevolgen van bijvoorbeeld echtscheiding, ontslag en arbeidsongeschiktheid op de pensioenopbouw.

Voor wie?

De pensioentraining is met name interessant voor de personen die binnen uw bedrijf de vragen vanuit het personeel krijgen. Dat kan een HR-adviseur zijn, of de office manager. Maar ook iemand op de financiële afdeling.

Ook voor de leden van de ondernemingsraad is het interessant om meer kennis te krijgen over het Nederlandse pensioenstelsel. Mela Pensioen heeft ook een training ontwikkelt die met name voor OR-leden interessant is.